[ ]  
Osiągnięcia uczniów 01
Dane kontaktowe 02
O naszej szkole 03
Rada Rodziców 01
Realizowane projekty 02
Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych 03
System Oceniania Wewnątrzszkolnego 04
Zajęcia pozalekcyjne 05
Szkoła partnerska 06
Grono pedagogiczne 04
Dla ucznia i rodzica 05
Nasza galeria 06
Menu
 
[ Oddział Przedszkolny ]
 
Teatr Wielki w Cigacicach   Stowarzyszenie Regionu Cigacic
 
[ strona BIP ]   [ Sulechów ]
Szkoła partnerska
Twoja lokalizacja: Start  /  O naszej szkole /  Szkoła partnerska
Szkoła Podstawowa w Cigacicach współpracuje ze szkołą niemiecką w Lindenbergu. Współpraca zapoczątkowana została dzięki Pani Ruth Schultz oraz Panu Hansowi Joachimowi Wangnick, którzy na prośbę Ewy Przybyły- Mężyńskiej- dyrektorki SP w Cigacicach- skontaktowali placówki ze sobą.
 
Szkoła w Lindenbergu położona jest około 30 km od przejścia granicznego we Frankfurcie nad Odrą, niedaleko Beeskow. Liczy około 140 uczniów w wieku od 5 do 12 lat, tak więc jest bardzo podobna do cigacickiej placówki. Do szkoły tej uczęszczają między innymi dzieci z rodzin polsko- niemieckich, co sprzyja rozwojowi współpracy. Obecnie dyrektorem niemieckiej szkoły jest Pani Anne Katarin Claus.
   
Głównym celem kontaktów jest przełamanie bariery językowej dzieci dwóch szkół.
   
22 września 2004r. w Lindenbergu dyrekcje obu szkół podpisały Akt Współpracy Partnerskiej, w którym oficjalnie potwierdziły, że będą:
- honorować umowę szkół partnerskich poprzez utrzymywanie przyjaznych stosunków między placówkami,
- pielęgnować i rozwijać wzajemne zrozumienie i szacunek między społecznościami szkół,
- pomagać sobie wzajemnie we wszechstronnym rozwijaniu wychowanków,
- współorganizować wizyty, rozwijać chęć wzajemnego poznawania się uczniów w zakresie języka, kultury, obyczajów.
powered by m-Admin pro projekt i wykonanie BerMar multimedia